Concurso de Cartel Publicitario

#EuSonPilabot

#EuSonPilabot é un concurso individual de cartel publicitario, no que poderán participar as alumnas e os alumnos que cursen educación primaria e secundaria dos centros participantes na cuarta edición do Concurso Pilabot.

cartel_eusonpilabot_2023_v2_webok
Niña Pintando

COMO PARTICIPAR?

Para participar terás que:

LER DETIDAMENTE OS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

CUMPRIMENTAR O FORMULARIO DE INSCRICIÓN. LEMBRA ADXUNTAR OS 3 DOCUMENTOS SOLICITADOS!! (AUTORIZACIÓN E COPIA DO DNI DO TITOR/A LEGAL, ASÍ COMA O CARTEL CO QUE PARTICIPARÁS)

DARLLE RENDA SOLTA Á TÚA CREATIVIDADE!

Requisitos

 1. Que o autor/a do cartel presentado estude nun centro inscrito no Concurso Pilabot no curso escolar 2022/2023 e estea cursando un curso de educación primaria ou secundaria.
 2. Aceptar as bases legais do Concurso #EuSonPilabot, cumprimentar debidamente o formulario de inscrición e adxuntar os documentos legais solicitados: copia do DNI e autorización do titor/a legal.
 3. Enviar un único cartel por participante.
 4. Fomentar a correcta separación das pilas usadas e a difusión da campaña Pilabot serán o tema principal do cartel publicitario.
 5. O formato será de imaxe en formato A4 vertical.
 6. No cartel ten que figurar como mínimo un elemento identificativo da campaña Pilabot (a caixa individual de recollida de pilas, o logotipo, o robot…). Valorarase a presenza de pilas e acumuladores portátiles ou outros recursos que as representen.
 7. O cartel acompañarase dun título e dun breve texto explicativo que xustifique a súa mensaxe.
 8. Que no cartel publicitario non figure ningún rostro de persoas, sexan menores ou adultos. Aceptaranse aquelas nas que os rostros estean pixelados ou distorsionados, de forma que resulten irrecoñecibles.
 9. Requisitos técnicos: formato de imaxe (.jpg, .png ou .pdf) e peso de arquivo inferior a 2 MB.

CALENDARIO

Todas as etapas importantes do concurso #EuSonPilabot

PRAZO DE INSCRICIÓN: do 23 de febreiro ao 14 de abril

SELECCIÓN DE FINALISTAS: do 17 ao 21 de abril.

PUBLICACIÓN DE GAÑADORES: do 24 de abril ao 31 de maio.

Premios #EuSonPilabot

Categorías

Nesta cuarta edición do Concurso #EuSonPilabot establécense 5 categorías, que corresponden con cada un dos ciclos das etapas educativas que están a participar no Concurso Pilabot:

 • CATEGORÍA 1: 1º ciclo de Ed. Primaria (1º e 2º EP)
 • CATEGORÍA 2: 2º ciclo de Ed. Primaria (3º e 4º EP)
 • CATEGORÍA 3: 3º ciclo de Ed. Primaria (5º e 6º EP)
 • CATEGORÍA 4: 1º ciclo de Ed. Secundaria (1º e 2º ESO)
 • CATEGORÍA 5: 2º ciclo de Ed. Secundaria (3º e 4º ESO)

Quen gañará?

Entre os carteis publicitarios enviados para participar no cuarto Concurso #EuSonPilabot, o xurado elaborará unha clasificación cos 3 mellores carteis publicitarios por cada categoría, resultando gañador o que quede en 1º lugar. Os dous seguintes constarán como finalistas do concurso #EuSonPilabot.

Terase en conta a categoría na que participa o cartel publicitario á hora de valorar a orixinalidade, execución e profundidade ao redor da temática central do concurso á hora de emitir o seu voto.

nenos con tablets

O/a autor/a do cartel publicitario gañador de cada categoría recibirá unha tableta como premio.

INSCRICIÓNS

Prazo de inscrición aberto ata o 14 de abril

  Datos do Participante


  Datos do Titor Legal

  (*) Campos obrigatorios
  (1) No caso de resultar gañador, empregaranse este enderezo e este mail para a comunicación da condición de gañador/a e para o envío do premio.