Concurso Artístico

#EuSonPilabot

#EuSonPilabot é un concurso artístico individual, no que poderán participar as alumnas e os alumnos que cursen educación primaria e secundaria dos centros participantes no Concurso Pilabot.

Concurso EusonPilabot
Niña Pintando

COMO PARTICIPAR?

Para participar terás que:

LER DETIDAMENTE OS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

CUMPRIMENTAR O FORMULARIO DE INSCRICIÓN. LEMBRA ADXUNTAR OS 3 DOCUMENTOS SOLICITADOS!! (AUTORIZACIÓN E COPIA DO DNI DO TITOR/A LEGAL, ASÍ COMA A OBRA COA QUE PARTICIPARÁS)

DARLLE RENDA SOLTA Á TÚA CREATIVIDADE!

Requisitos

 1. Que o autor/a da obra presentada estude nun centro inscrito no Concurso Pilabot no curso escolar 2021/2022 e estea cursando un curso de educación primaria ou secundaria.
 2. Aceptar as bases legais do Concurso #EuSonPilabot, cumprimentar debidamente o formulario de inscrición e adxuntar os documentos legais solicitados: copia do DNI e autorización do titor/a legal.
 3. Enviar unha única obra por participante.
 4. O reciclado de pilas será o tema principal da obra, enfocado aos Obxetivos de Desenvolvemento Sostible marcados pola ONU para 2030
 5. O formato será de imaxe (debuxo, fotografía, collage…).
 6. Na obra ten que figurar como mínimo un elemento identificativo da campaña Pilabot (a caixa individual de recollida de pilas, o logotipo, o robot…). Valorarase a presenza de pilas e acumuladores portátiles ou outros recursos que as representen.
 7. A obra acompañarase dun título e dun breve texto explicativo que xustifique o seu significado e/ou mensaxe.
 8. Que na obra non figure ningún rostro de persoas, sexan menores ou adultos. Aceptaranse aquelas nas que os rostros estean pixelados ou distorsionados, de forma que resulten irrecoñecibles.
 9. Requisitos técnicos: formato de imaxe (.jpg, .png ou .pdf) e peso de arquivo inferior a 2 MB.
Obxectivos de sostenibilidade
#EuSonPilabot

CALENDARIO

Todas as etapas importantes do concurso #EuSonPilabot

PRAZO DE INSCRICIÓN: do 17 de febreiro ao 31 de marzo.

SELECCIÓN DE FINALISTAS: do 1 ao 22 de abril.

PUBLICACIÓN DE GAÑADORES: do 23 de abril ao 31 de maio.

Premios #EuSonPilabot

Categorías

Nesta terceira edición do Concurso #EuSonPilabot establécense 5 categorías, que corresponden con cada un dos ciclos das etapas educativas que están a participar no Concurso Pilabot:

 • CATEGORÍA 1: 1º ciclo de Ed. Primaria (1º e 2º EP)
 • CATEGORÍA 2: 2º ciclo de Ed. Primaria (3º e 4º EP)
 • CATEGORÍA 3: 3º ciclo de Ed. Primaria (5º e 6º EP)
 • CATEGORÍA 4: 1º ciclo de Ed. Secundaria (1º e 2º ESO)
 • CATEGORÍA 5: 2º ciclo de Ed. Secundaria (3º e 4º ESO)

Quen gañará?

Entre as obras enviadas para participar no III Concurso #EuSonPilabot, o xurado elaborará un ranking coas 3 mellores obras por cada categoría, resultando gañadora a que quede en 1º lugar. As dúas seguintes constarán como finalistas do concurso #EuSonPilabot.

Terase en conta a categoría na que participa a obra á hora de valorar a orixinalidade, execución e profundidade ao redor da temática central do concurso á hora de emitir o seu voto.

nenos con tablets

A obra gañadora de cada categoría recibirá unha tablet como premio.

INSCRICIÓNS PECHADAS!

O prazo de inscrición rematou o 31 de marzo.

A partir do 23 de abril publicaranse as obras gañadoras.