Quen é Pilabot?

Discover now

Pilabot é un robot que foi creado para cumprir unha misión: protexer o medio ambiente minimizando a contaminación xerada polos residuos de pilas. Fabricárono co obxectivo de realizar unha recollida selectiva de pilas, pero o seu traballo está a complicarse. A xente cada vez usa máis aparellos electrónicos e con eles, máis pilas, baterías, cargadores… Pilabot ten que cumplir coa súa misión, polo que solicita axuda ás novas xeracións a través dun concurso para centros educativos: o que máis pilas recolla, terá premio.

Obxectivos

Fomentar a recollida de pilas e acumuladores entre a mocidade de 6 a 16 anos desde os centros educativos.

Informar e concienciar á sociedade sobre a necesidade de reciclar pilas e acumuladores portátiles.

Concurso Pilabot

Desenvolvemento da Campaña

Poderán participar no Concurso Pilabot ata 150 centros educativos de educación primaria e secundaria de toda a comunidade autónoma galega, tanto públicos coma privados, concertados ou non concertados. Polo tanto, o público obxectivo do concurso Pilabot son a mocidade galega de 6 a 16 anos.

A  través desta páxina web os centros escolares poderán inscribirse para participar no Concurso Pilabot.

Unha vez confirmada a súa participación, os centros recibirán os contedores para depositar as pilas de forma colectiva, material promocional da campaña e caixas para que os alumnos garden as pilas que xa non usan nos seus fogares. Despois, levarán as pilas ata o centro e as depositarán no contedor.

Os dous centros que máis quilos de pilas recollan en total e os dous que máis quilos recollan por alumno obterán un premio para a compra de material escolar.

Calendario

A campaña desenvolverase no curso escolar 2019-2020, entre os meses de xaneiro e marzo. 

Os contedores permanecerán nos centros participantes durante 6 semanas lectivas, tempo no que os alumnos poderán depositar as pilas.

As pesadas realizaranse in situ nos centros e unha vez rematado o prazo do concurso, analizarase a cantidade de pilas recollidas en cada centro para determinar os gañadores.

Premios

Os centros educativos participantes poderán optar a 4 premios:

Un premio de dous mil cincocentos euros para o centro educativo que máis quilogramos de residuos de pilas recolla.

Un premio de mil douscentos cincuenta euros para o centro educativo que quede segundo no ranking de quilogramos de residuos de pilas recollidos.

Un premio de dous mil cincocentos euros para o centro educativo que máis quilogramos de residuos de pilas recolla por alumno.

Un premio de mil douscentos cincuenta euros para o centro educativo que quede segundo no ranking de quilogramos de residuos de pilas recollidos por alumno.

2.500 €

1.250 €

2.500 €

1.250 €