Concurso de recollida de pilas e acumuladores en centros escolares

QUEN É PILABOT?

Pilabot é un robot que foi creado para cumprir unha misión: protexer o medio ambiente minimizando a contaminación xerada polos residuos de pilas. Fabricárono co obxectivo de realizar unha recollida selectiva de pilas, pero o seu traballo está a complicarse. A xente cada vez usa máis aparellos electrónicos e con eles, máis pilas, baterías, cargadores… Pilabot ten que cumplir coa súa misión, polo que solicita axuda ás novas xeracións a través dun concurso para centros educativos: o que máis pilas recolla, terá premio.

Quen é Pilabot

OBXECTIVOS

Esta campaña pretende...

FOMENTAR A RECOLLIDA DE PILAS E ACUMULADORES ENTRE A MOCIDADE DE 6 A 16 ANOS DESDE OS CENTROS EDUCATIVOS.

INFORMAR E CONCIENCIAR Á SOCIEDADE SOBRE A NECESIDADE DE RECICLAR PILAS E ACUMULADORES PORTÁTILES.

150 CENTROS EDUCATIVOS

Desenvolvemento da campaña

Poderán participar no Concurso Pilabot ata 150 centros educativos de educación primaria e secundaria de toda a comunidade autónoma galega, tanto públicos coma privados, concertados ou non concertados. Polo tanto, o público obxectivo do concurso Pilabot é a mocidade galega de 6 a 16 anos.

A  través desta páxina web os centros escolares poderán inscribirse para participar no Concurso Pilabot.

Unha vez confirmada a súa participación, os centros recibirán os contedores para depositar as pilas usadas de forma colectiva, xunto con material promocional da campaña e caixas para que os alumnos garden as pilas que xa non usan nos seus fogares. Despois, levarán as pilas ata o centro e as depositarán no contedor.

Os dous centros que máis quilos de pilas recollan en total e os dous que máis quilos recollan por alumno obterán un premio para a compra de material escolar.

Desenvolvemento Pilabot
Etapas Pilabot

CALENDARIO

Todas as etapas importantes do concurso Pilabot

O concurso desenvolverase no curso escolar 2023-2024, entre os meses de xaneiro e abril.

Os contedores permanecerán nos centros participantes durante 6 semanas lectivas, tempo no que os alumnos poderán depositar as pilas.

As pesadas realizaranse in situ nos centros e unha vez rematado o prazo do concurso, analizarase a cantidade de pilas recollidas en cada centro para determinar os gañadores.

Novembro 2023: Presentación de lanzamento

Novembro - decembro 2023: Inscricións dos centros educativos

Xaneiro 2024: Reparto de material e comezo do concurso

Xaneiro 2024: Comezo dos obradoiros

Febreiro 2024: Comeza a recollida e pesada das pilas

Abril 2024: Remata a recollida e pesada dos contedores

Maio 2024: Entrega de premios

Premios Pilabot

Fai que a túa escola gañe!

Os centros educativos participantes poderán optar a catro premios para a compra de material escolar, deportivo ou para a realización de actividades educativas.

2.500 €

Para o centro educativo que máis quilogramos de residuos de pilas recolla.

1.250 €

Para o centro educativo que quede segundo na clasificación de quilogramos de residuos de pilas recollidos.

2.500 €

Para o centro educativo que máis quilogramos de residuos de pilas recolla por alumno.

1.250 €

Para o centro educativo que quede segundo na clasificación de quilogramos de residuos de pilas recollidos por alumno.